Vital Hemp Fatty Acid Profile

Average Quantity Per Serving Average Quantity Per 100g
Linoleic acid (LA) (Omega 6) 681mg 2.72g
Alpha linolenic acid (Omega 3) 0.87g 0.87g
Oleic acid (Omega 9) 128.25mg 0.51g
Palmitic acid 99.75mg 0.40g
Gamma linolenic acid (GLA) (Omega 6) 39.75mg 0.16g
Stearic acid C18:1 cis isomers 13.5mg 0.05g
Stearidonic acid (SDA) (Omega 3) 12.75mg 0.05g
Eicosadienoic acid 8.25mg

0.03g

Behenic acid 5.25mg

0.02g

Lignoceric acid 2.25mg

0.01g